Vítejte na stránkách,

které se věnují znovuzpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Informace zde zveřejněné budeme průběžně aktualizovat a doplňovat tak, jak se nám bude dařit naplňovat jednotlivé kroky vedoucí k cíli.

tým Ústecké komunitní nadace

Jak to vše začalo…

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Proto není divu, že vždy se objevovaly iniciativy, které usilovaly o zpřístupnění této „šikmé krásky“ a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, v roce 2010 v reportáži Toulavé kamery o šikmé věži hovoří o tom, že se vážně uvažuje o jejím zpřístupnění. Nicméně až do roku 2015 se příliš nedařilo překonat mnohá úskalí.

Teprve ve chvíli, kdy Ústecká komunitní nadace jako největší soukromá nadace v Ústeckém kraji, na sebe vzala roli investora celé této akce a zároveň i roli subjektu, který zastřešuje a koordinuje činnosti dalších partnerských organizací, které o opětovné zpřístupnění šikmé věže řadu let usilují, se pomyslné ledy pohnuly. Nyní jsme přesvědčeni, že došlo k vytvoření vyváženého partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, které dává příslib úspěšnému dokončení celého projektu.

projekt běží
0
měsíců
podpořilo jej více než
0
dárců
,kteří darovali
0
korun
O Ústecké komunitní nadaci

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo máme v Ústí nad Labem.

Díky darům od desítek dárců z řad firem i jednotlivců každým rokem podpoříme přes 100 projektů neziskových organizací a jednotlivců v celkové výši přes 3 mil. korun zejména v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Ve vztahu k projektu Zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem je v roli koordinátora a investora celé akce.

O Ústecké komunitní nadaci